�� ��������

� ������� �����:
���.-���.: 9:30 - 19:00
�������: 10:30 - 18:30
�������������� ���������!
�����������:

�� ������������� ���������� ������� ����������� Lexus GS 2013 ���������� ���� � ��������� ������ 450h. ������ ��� ���������� �� ����������� ��������������� ��������: ������������� ��������� ������, ����� ����� �������� �� �������� � �������� 17-��������� ������. ��������� ����������� �������� ������ � ������ ��������� ������� ��������� �� ������ �������������-��������������� �������.


������������ ������� 4�4� ������ � 2000 ����, ����� 10��� ������� ������������ ����������� ������������ � ������ ����������� TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI.

��� ������������ ���������� ����������������������� ������ � �����������, ������������ � ������� ����� �����������, ������� ������ ���������-��� ����������������� �����, ��������� ��������, � ������������������ ������� ������ TOYOTA � ����� ������ ������ � ����� �������������.

���� ����������
������, ���������� 1-� ��., �. 7, ���. 8
Tel.: +7 495 645-30-50
Tel.: +7 495 772-86-72